Nuostatai ir sąlygos

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „AJERAS“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu. PASTABA: minimali sąskaitos suma turi būti ne mažesnė nei 100 EUR be transporto išlaidų. 

                                                                          

2. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo  vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“ ir banko pavedimu apmoka išankstinio apmokėjimo sąskaitą, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2. Sudarydamas sutartį pirkėjas sutinka, kad originalią PVM sąskaitą faktūrą gaus kartu su užsakytomis prekėmis.

 

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai pranešęs Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos.

3.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.    

 

4. PIRKĖJO PAREIGOS

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka bankiniu pavedimu apmokėdamas išankstinę PVM sąskaitą faktūrą. Užsakymas pradedamas vykdyti tik tuomet, kai pinigai už prekes yra matomi Pardavėjo banko sąskaitoje.

4.2. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes, kurios yra pristatomos į Pirkėjo nurodytą vietą Pirkėjo nurodytu laiku. Pirkėjas visais atvejais privalo pats organizuoti prekių iškrovimo darbus. Pardavėjas tokios paslaugos neteikia.

4.4 Jeigu Pirkėjui nepatinka prekių forma, dydis, spalva ar kiti parametrai, prekes grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas.

4.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

                                                  

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti el. parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
5.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
5.4. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
5.5. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu ir nurodytu laiku.
5.6. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.
5.7.Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 dienas nuo prašymo pateikimo.
5.8.Nutraukus sutartį per 7 dienas, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus už grąžinamą tvarkingą prekę per 7 dienas.

 

6. PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė arba Pardavėjas. Atskirais Pardavėjo ir Pirkėjo susitarimais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.

6.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į objektą paslaugą, Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą bei laiką. Prekių pristatymo įkainiai pateikiami skiltyje „Prekių pristatymo kainoraštis“

6.3. Prekių iškrovimas leidžiamas tik tuo atveju, jei kartu dalyvauja Pirkėjas arba jo raštiškai įgaliotas atstovas.

6.3. Prekių krovimo paslaugos, užnešimo paslaugos bei kitos tokio pobūdžio paslaugos neteikiamos ir į transporto kainą įeina tik pristatymas į nurodytą vietą. Iškrovimu visais atvejais rūpinasi Pirkėjas. Pirkėjui neužtikrinus prekių iškrovimo, prekės grįžta atgal į Pardavėjo sandelį ir gali būti vėl pristatytos už sutartą pristatymo mokestį.

6.4. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu bei laiku per 2-5 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekės  pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. 6.5. Prekių pristatymo data ir laikas yra suderinami su Pirkėju ir Pardavėjas išsiunčia raštišką patvirtinimą Pirkėjui Pirkėjo anketoje nurodytu elektroniniu paštu. Nesulaukus Pirkėjo atsakymo arba prieštaravimo yra laikoma, kad pristatymo laikas ir vieta nurodyta teisingai.

6.6. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo raštiškai įgaliotas atstovas, privalo kartu su transporto įmonės atstovu arba Pardavėjo atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

6.7. Nustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo raštiškai įgaliotas atstovas siuntos gali nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas arba Pardavėjo atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo raštiškai įgaliotu atstovu surašo važtaraštyje rastus pažeidimus.

6.8. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo raštiškai įgaliotam atstovui, priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo arba Pardavėjo atstovo dokumentus, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistos, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas.

6.9. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.

6.10. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją arba surašyti raštišką įgaliojimą prekes priimsiančiam asmeniui.

6.11. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

6.12. Užsakytas prekes būtina atsiimti iš sandelio ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti.

7. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

7.1. Įsigytų prekių e-parduotuvėje grąžinimas vyksta remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšių priemones, taisyklių patvirtinimo“ ir 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

7.2. Prekes, kurių pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektacija Pardavėjas pakeičia arba priima atgal per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos į UAB „Ajeras“ sandelį, esantį Šventininkų kaime, Ežero g. 28, Trakų rajone. Prekių pristatymo išlaidos negrąžinamos. Nepatikusias prekes Pirkėjas grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas.

7.3. Pirkėjui nusprendus nutraukti sutartį ir informavus apie tai Pardavėją, Pirkėjas praranda teisę naudotis preke nuo pranešimo išsiuntimo datos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomas pagal Pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė buvo vartota (naudota) po pranešimo išsiuntimo, Pardavėjas turi teisę atsisakyti nutraukti sutartį.

7.4. Pirkėjas gali pasinaudoti prekių grąžinimo teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

7.5. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 dienas nuo prašymo pateikimo. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Taip pat Pirkėjas turi pateikti originalią prekės sąskaitą faktūrą bei užpildytą ir pasirašytą grąžinimo formą, kurioje turi būti nurodyta prekių grąžinimo priežastis. 

                                                            

8. ATSAKOMYBĖ

8.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

8.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3.  Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registracijos duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.

8.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

8.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.                                         

 

9. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

 

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant  teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

10.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.